• a1.png

Relacja Dagmary Jaguckiej-Mielke

W dniach 22-25 listopada 2018 r., jako ambasador światowej organizacji GPEN (Global Protestant Educational Network), uczestniczyłam w Światowej Konferencji Szkół Protestanckich odbywającej się w miejscowości Arusza w Tanzanii. Temat spotkania: „Communication as a Contribution to Quality Education and Peace Education” (Komunikacja jako wkład w Edukację wysokiej Jakości oraz w Edukację dla Pokoju).

Wśród pięćdziesięciu ambasadorów GPEN z całego świata reprezentowałam Polskę oraz Towarzystwo Ewangelickie. Zgromadzenie ambasadorów prowadzone było wspólnie przez reprezentantów Rady GPEN i Ewangelicki Kościół Luterański w Tanzanii (ELCT).

Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Chrześcijańskiej Edukacji (iV) promuje współpracę chrześcijańskich nauczycieli pochodzących z różnych europejskich krajów, koordynuje i reprezentuje interesy szkół chrześcijańskich oraz chrześcijańskiego nauczania w systemach edukacyjnych w Europie. iV jest twarzą i głosem Kościołów europejskich wobec instytucji europejskich zapewniając instytucjonalne warunki działania dla szkół i nauczycieli. W dniach 23-24 listopada 2018 r. w Tallinie odbyło się coroczne spotkanie członków Stowarzyszenia. Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Franciszka Michejdy, które jest członkiem Iv, reprezentowały Lidia Pałac i Aleksandra Trybuś-Cieślar.

25 stycznia 2017 r. katowicka TVP3, w cyklu SOLA SCRIPTURA, wyemitowała reportaż o placówkach edukacyjnych Towarzystwa Ewangelickiego. W 20-minutowym programie nie sposób zawrzeć ogromnej różnorodności działań podejmowanych zarówno przez szkoły, jak i przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego. Niemniej jednak obraz, jaki mieli okazję zobaczyć widzowie, napawa dumą.

W dniach od 15 do 17 grudnia 2016 r. w Soesterberg (Holandia) odbywało się międzynarodowe sympozjum w ramach projektu „Schools 500 Reformation”, w którym udział wzięła wicedyrektor LOTE/GTE Dagmara Jagucka-Mielke, reprezentując placówki TE.

Gimnazjum oraz Liceum Towarzystwa Ewangelickiego są częścią projektu od 2014 roku. Włączyliśmy się w działania networkingu pomiędzy szkołami protestanckimi po to, aby wzajemnie się od siebie uczyć, czerpać inspiracje oraz budować wielką rodzinę edukacyjną, która jest dziedzictwem Reformacji na świecie.

W dniach 17-18 XI 2016 r. panie dyrektor Lidia Pałac i Aleksandra Trybuś-Cieślar uczestniczyły w corocznie organizowanej przez iV (International Association for Christian Education) konferencji. Tym razem spotkanie dyrektorów i nauczycieli europejskich szkół chrześcijańskich odbywało się w Bratysławie.