• a1.png

25 stycznia 2017 r. katowicka TVP3, w cyklu SOLA SCRIPTURA, wyemitowała reportaż o placówkach edukacyjnych Towarzystwa Ewangelickiego. W 20-minutowym programie nie sposób zawrzeć ogromnej różnorodności działań podejmowanych zarówno przez szkoły, jak i przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego. Niemniej jednak obraz, jaki mieli okazję zobaczyć widzowie, napawa dumą.

W dniach od 15 do 17 grudnia 2016 r. w Soesterberg (Holandia) odbywało się międzynarodowe sympozjum w ramach projektu „Schools 500 Reformation”, w którym udział wzięła wicedyrektor LOTE/GTE Dagmara Jagucka-Mielke, reprezentując placówki TE.

Gimnazjum oraz Liceum Towarzystwa Ewangelickiego są częścią projektu od 2014 roku. Włączyliśmy się w działania networkingu pomiędzy szkołami protestanckimi po to, aby wzajemnie się od siebie uczyć, czerpać inspiracje oraz budować wielką rodzinę edukacyjną, która jest dziedzictwem Reformacji na świecie.

W dniach 17-18 XI 2016 r. panie dyrektor Lidia Pałac i Aleksandra Trybuś-Cieślar uczestniczyły w corocznie organizowanej przez iV (International Association for Christian Education) konferencji. Tym razem spotkanie dyrektorów i nauczycieli europejskich szkół chrześcijańskich odbywało się w Bratysławie.