• a1.png

Statutowe cele Towarzystwa Ewangelickiego to:

  • pielęgnowanie chrześcijańskiej społeczności,
  • wychowanie w duchu ewangelicznym,
  • prowadzenie działalności oświatowej,
  • prowadzenie działalności socjalno-charytatywnej.