• a1.png

W nawiązaniu do informacji o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu TE, pragniemy poinformować, że aktualnie rozpatrywane są alternatywne sposoby zwiększenia bazy edukacyjnej (zarówno długofalowe jak i doraźne). Prezentowana wcześniej koncepcja rozbudowy jest nieaktualna i nie będzie prezentowana na stronie internetowej TE. Jednocześnie informujemy, że wpłacone do tej pory środki, za które bardzo dziękujemy, są dalej na subkoncie i będą przeznaczone na ten sam cel (rozbudowy szkoły). O szczegółach dalszych prac poinformujemy po wspomnianym Walnym Zebraniu.