• a1.png

PROJEKT BUDOWLANY
przebudowy poddasza
i zmiany sposobu jego użytkowania na sale dydaktyczne

W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ
PRZY PLACU KOŚCIELNYM 6 W CIESZYNIE

Dokumentacja (do pobrania w formacie ZIP):

 1. Architektura
 2. Konstrukcja

 

KONCEPCJA
przebudowy poddasza
i zmiany sposobu jego użytkowania na sale dydaktyczne

W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ
PRZY PLACU KOŚCIELNYM 6 W CIESZYNIE

 

Rozwiązania funkcjonalne

Celem koncepcji jest adaptacja poddasza budynku przy Placu Kościelnym 6 na cele dydaktyczne. Dzięki adaptacji pozyskana zostanie powierzchnia do wykorzystania na sale lekcyjne dla klas Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie.

Nowe powierzchnie (część szkolna) będą połączone klatką schodową z istniejącym budynkiem szkolnym. Dodatkowe sale będą integralną częścią istniejącej szkoły. Układ funkcjonalny SPTE nie ulegnie zmianie.

Ze względu na pilną potrzebę zapewnienia dodatkowych klas dla SPTE i odciążenia budynku LOTE (przy ulicy Sienkiewicza) klasy te będą stanowić pierwszy etap inwestycji. Po realizacji inwestycji, całość zajęć lekcyjnych dla wszystkich klas SPTE będzie realizowana przy Placu Kościelnym.

Rys. 1. Fasada frontowa. 

 

Rys. 2. Fasada tylna. 

 

Rys. 3. Rzut poddasza.

 

W dalszym ciągu pozostaje aktualny drugi etap, polegający na budowie SALI GIMNASTYCZNEJ WSPÓLNEJ DLA WSZYSTKICH SZKÓŁ Towarzystwa Ewangelickiego.

 

Rozwiązania przestrzenno-architektoniczne

Zaplanowano adaptację poddasza o łącznej powierzchni około 240 m2. Dzięki temu możliwe będzie zaprojektowanie czterech dodatkowych pełnowymiarowych klas wraz z toaletami i korytarzem. Szczegółowe rysunki przedstawiono w prezentowanej dokumentacji projektowej. Adaptacja ta wymaga wykonania nowego stropu (nowej podłogi pod przyszłe klasy) i nowego dachu (z więźbą, pokryciem i oknami dachowymi).

 

Harmonogram inwestycji

Planujemy oddanie do użytku opisywanych pomieszczeń przed wrześniem 2019 roku. Jest to bardzo ambitny i optymistyczny plan, zakładający współpracę i pomoc wszystkich zainteresowanych. Aby tego dokonać, musimy:

 • zlecić Projekt Budowlany do końca listopada 2018 r.
  (to już się udało!);
   
 • znaleźć Wykonawcę robót – do lutego 2019 r.
  (szukamy – prosimy o zgłoszenia i propozycje);
   
 • uzyskać pozwolenie na budowę na wiosnę 2019 r.
  (będziemy się wszyscy bardzo starać, ale nie wszystko zależy od nas).

 

Sytuacja obecna

Tak wygląda to teraz (stan na dzień 2018.12.01):

 

Rys. 4. Miejsce przyszłego wejścia do nowej części SPTE od strony obecnego budynku SPTE (z II piętra).

 

Rys. 5. Miejsce pod planowane sale lekcyjne.

 

Rys. 6. Miejsce pod planowane sale lekcyjne.

 

Rys. 7. Miejsce dla planowanych toalet i korytarza.

 

Dokumentacja

(do pobrania w formacie PDF):