• a1.png

Towarzystwo Ewangelickie to:

  • stowarzyszenie społeczne, działające na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiadające osobowość prawną,
  • ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO, która - w trosce o swych podopiecznych - każdą wpłaconą kwotę przeznacza w całości na utrzymanie prowadzonych placówek oświatowo-wychowawczych,
  • spadkobierca dorobku i kontynuator działalności powstałego w 1881 r. „Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej” (TEOL).