• a1.png

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy

zaprasza

wszystkich Członków i Sympatyków
oraz Osoby Zainteresowane naszymi sprawami

do udziału w

Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków

które rozpocznie się
23 marca 2024 (w sobotę) o godz. 9:00
w budynku Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego
przy ul. Sienkiewicza 2 w Cieszynie.

Ze względu na wagę poruszanych spraw prosimy Członków TE o pewne przybycie.


Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta, Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Uchwalenie porządku zebrania.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (30.03.2023).
  5. Sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2023 r.
  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  8. Zatwierdzenie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi.
  9. Uchwała w sprawie wyniku finansowego za 2023 r.
  10. Projekt planu pracy i planu finansowego na rok 2024.
  11. Dyskusja nad planem pracy na rok 2024 i planem finansowym na rok 2024.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie planu pracy i planu finansowego Towarzystwa.
  13. Wolne wnioski.
  14. Zakończenie zebrania.

Protokół z ostatniego Walnego Zebrania Członków TE z 2023 roku zostanie wyłożony do wglądu w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego (Cieszyn, ul. Sienkiewicza 2) w dniach od 18 do 22 marca 2024 roku w godzinach 8:00-15:00. W tym samym czasie wyłożone będzie do wglądu sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy za 2023 rok.

Składkę członkowską w wysokości 20 zł (emeryci 10 zł) można wpłacić przed zebraniem do kasy Towarzystwa lub na rachunek bankowy Towarzystwa 03 1750 0012 0000 0000 3372 1129 z dopiskiem „Składka członkowska za rok 2024”.

Zarząd TE


Do pobrania:

 

 

„Jestem tylko jedna i aż jedna,
Nie mogę zrobić wszystkiego, ale coś mogę zrobić!
A ponieważ nie mogę zrobić wszystkiego,
Nie odmówię tego, co mogę zrobić.”
H. Keller


Szanowni Państwo!

Drodzy Sympatycy Towarzystwa Ewangelickiego
im. ks. Franciszka Michejdy!

Od lat tworzymy społeczność opartą na wzajemnej trosce, zaufaniu i życzliwości.

W budowaniu kolejnych placówek: liceum, szkoły podstawowej i przedszkola, towarzyszyła nam wiara, że to właśnie dzieci i młodzież są naszą przyszłością. Zapewnienie naszym wychowankom jak najlepszego wykształcenia i jak najbogatszej oferty edukacyjnej jest wielką radością, odpowiedzialnością, ale też ogromnym wyzwaniem finansowym. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie Towarzystwa Ewangelickiego poprzez przekazanie 1,5 % podatku. Każdy z nas jest tylko jeden i aż jeden. Wszyscy razem możemy zrobić coś ważnego!

Zawsze mogliśmy liczyć na Państwa wsparcie, mamy zatem poczucie, że każda placówka i każdy sukces naszych wychowanków to nasze wspólne osiągnięcie. Dziękujemy za to serdecznie, licząc na dalszą życzliwość i pomoc. Przekazując 1,5 % podatku Towarzystwu Ewangelickiemu, budujecie Państwo lepszą przyszłość dzieci, młodzieży, a zatem nas wszystkich.

 

W pierwszy weekend listopada (4-6 XI 2022 r.) odbyło się Walne Zebranie organizacji iV – International Association for Christian Education, którego częścią jest także Towarzystwo Ewangelickie. Było to spotkanie zaplanowane z dwuletnim wyprzedzeniem, a którego realizacja odroczona została za sprawą dwuletniego okresu pandemii. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele szkół, uniwersytetów oraz organizacji wspierających edukację z 13 krajów europejskich. TE reprezentowały Aleksandra Trybuś-Cieślar oraz Dagmara Jagucka-Mielke.