• a1.png

19 marca 2022 r. w auli LOTE odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy.

Zostały przedstawione sprawozdania z działalności placówek oraz sprawozdanie finansowe. Kończący swoją kadencję Zarząd TE w wyniku głosowania uzyskał absolutorium. Członkom dotychczasowego Zarządu podziękowano za pracę na rzecz placówek TE.

Do nowego Zarządu zostali zgłoszeni kandydaci: ks. Marcin Brzóska, Jacek Sobota, Michał Czauderna, Piotr Karwot, Roman Barcz, Karolina Grabowska, Karolina Górniak, Joanna Janoszek, Helena Olczak-Woltman, Krzysztof Kubeczka. Wszyscy kandydaci zostali wybrani do pracy w Zarządzie TE na kolejną kadencję.

 

Z okazji
140-tej rocznicy założenia
Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej
oraz
30-tej rocznicy reaktywacji
Towarzystwa Ewangelickiego
im. ks. Franciszka Michejdy,

zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w uroczystościach jubileuszowych,
które rozpoczną się

w piątek 19 listopada 2021 roku o godz. 14.00
w Kościele Jezusowym
w Cieszynie.


PROGRAM UROCZYSTOŚCI

19 XI 2021 r. (piątek), godz. 14:00
Ewangelicko-Augsburski KOŚCIÓŁ JEZUSOWY w Cieszynie:

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego pragnie poinformować, że na czas zagrożenia epidemicznego zorganizowane zostało wsparcie dla osób starszych w postaci przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku.

Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią! (Ps.  145,10)

 

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy pragnie wyrazić gorące podziękowania wszystkim tym, którzy przekazali naszej Organizacji Pożytku Publicznego kwotę w wysokości 1% odpisu od podatku za rok 2015. Państwa dar odczytujemy jako chęć finansowego wsparcia naszej działalności, a także jako akceptację naszych wysiłków i wyraz sympatii.