• a1.png

19 marca 2022 r. w auli LOTE odbyło się walne zebranie członków Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy.

Zostały przedstawione sprawozdania z działalności placówek oraz sprawozdanie finansowe. Kończący swoją kadencję Zarząd TE w wyniku głosowania uzyskał absolutorium. Członkom dotychczasowego Zarządu podziękowano za pracę na rzecz placówek TE.

Do nowego Zarządu zostali zgłoszeni kandydaci: ks. Marcin Brzóska, Jacek Sobota, Michał Czauderna, Piotr Karwot, Roman Barcz, Karolina Grabowska, Karolina Górniak, Joanna Janoszek, Helena Olczak-Woltman, Krzysztof Kubeczka. Wszyscy kandydaci zostali wybrani do pracy w Zarządzie TE na kolejną kadencję.