• a1.png

W pierwszy weekend listopada (4-6 XI 2022 r.) odbyło się Walne Zebranie organizacji iV – International Association for Christian Education, którego częścią jest także Towarzystwo Ewangelickie. Było to spotkanie zaplanowane z dwuletnim wyprzedzeniem, a którego realizacja odroczona została za sprawą dwuletniego okresu pandemii. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele szkół, uniwersytetów oraz organizacji wspierających edukację z 13 krajów europejskich. TE reprezentowały Aleksandra Trybuś-Cieślar oraz Dagmara Jagucka-Mielke.

Gospodarzem spotkania po raz pierwszy było Katolickie Gimnazjum w Rydze, które jest najmłodszym członkiem organizacji. Podczas konferencji powołano Stowarzyszenie Łotewskich Szkół Chrześcijańskich, które pozwoli na bliższą współpracę nie tylko między szkołami chrześcijańskimi na Łotwie i w Europie, ale także na promocję dialogu z instytucjami państwowymi w tym kraju.

Głównym tematem konferencji była nadzieja, która jest teraz tak ważna dla całego świata, a w szczególności dla Europy. Nadzieja zarówno na pokój dla Ukrainy, jak i na zrównoważony rozwój świata w kontekście kształcenia przyszłych pokoleń.

Przez trzy dni uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany doświadczeń z pracy w kontekście edukacji w swoich krajach. Profesor Henning Schluss (Uniwersytet Wiedeński) wygłosił referat „Global crisis and war in Europe and its meanings for the future development of education.” (Globalny kryzys i wojna w Europie, znaczenie jakie niosą dla dalszego rozwoju edukacji). Dr Marian Damankos ze Słowacji oraz Judit Hallgatone z Węgier dzielili się praktycznymi doświadczeniami pracy z dziećmi ukraińskimi, które znalazły schronienie i edukację w ich miejscowościach. Bianca Kappelhoff (Comenius-Institut, Munster) przedstawiła rezultaty międzynarodowego projektu Erasmus+, w którym uczniowie kilku krajów Europy omawiali historyczne miejsca dotyczące pokoju i konfliktu.

Uczestnicy konferencji zapoznali się również z procesem szkolenia na Łotwie, odwiedzili pracownię Radia Marija Latvija, Łotewską Bibliotekę Narodową i Centrum Art Nouveau w Rydze, spotkali się z arcybiskupem kościoła katolickiego Zbigniewem Stankiewiczem, a także z przyjemnością obejrzeli występ zespołu chóralnego „Kārta” oraz młodzieży z Ryskiego Gimnazjum Katolickiego.

W przyszłym roku konferencja iV ma się odbyć w Polsce, a Towarzystwo Ewangelickie będzie gospodarzem podobnego wydarzenia.