• a1.png

Obecny Zarząd TE wybrany został w dniu 19 marca 2022 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy.

Prezes Zarządu:
Jacek Sobota

Wiceprezesi Zarządu:
ks. Marcin Brzóska
Michał Czauderna

Członkowie Zarządu:
Karolina Grabowska, Joanna Janoszek, Piotr Karwot, Krzysztof Kubeczka, Helena Olczak-Woltman

Sekretarz Zarządu:
Roman Barcz

Skarbnik:
Karolina Górniak