• a1.png

Obecny Zarząd TE wybrany został w dniu 30 marca 2019 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy.

Prezes Zarządu:
ks. Marcin Brzóska (od 09.06.2020)
Jacek Sobota (do 09.06.2020)

Wiceprezesi Zarządu:
Jacek Sobota (od 09.06.2020)
ks. Janusz Sikora
ks. Marcin Brzóska (do 09.06.2020)

Członkowie Zarządu:
Michał Czauderna, Karolina Grabowska, Piotr Karwot, Piotr Markuzel, Jan Matuszek

Sekretarz Zarządu:
Roman Barcz

Skarbnik:
Lidia Konik