• a1.png

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego pragnie poinformować, że przystąpił do inwestycji polegającej na rozbudowie Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego wraz z salą gimnastyczną. Inwestycja ta nie będzie mogła zostać zrealizowana bez Państwa pomocy.

W związku z tym prosimy o przekazywanie informacji na temat jakiejkolwiek możliwości wsparcia z Państwa strony naszego wspólnego przedsięwzięcia. Informacje te prosimy kierować na dane teleadresowe zamieszczone w zakładce KONTAKT.