• a1.png

W nawiązaniu do informacji o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu TE, pragniemy poinformować, że aktualnie rozpatrywane są alternatywne sposoby zwiększenia bazy edukacyjnej (zarówno długofalowe jak i doraźne). Prezentowana wcześniej koncepcja rozbudowy jest nieaktualna i nie będzie prezentowana na stronie internetowej TE. Jednocześnie informujemy, że wpłacone do tej pory środki, za które bardzo dziękujemy, są dalej na subkoncie i będą przeznaczone na ten sam cel (rozbudowy szkoły). O szczegółach dalszych prac poinformujemy po wspomnianym Walnym Zebraniu.

 

W związku z potrzebą podjęcia dalszych działań związanych ze zwiększeniem bazy edukacyjnej przy Szkole Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego, Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy zaprasza Członków TE, jego Sympatyków oraz osoby zainteresowane sprawami TE do udziału w

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu,

które rozpocznie się

w sobotę 17 listopada 2018 r. o godz. 9:00
w budynku Starego Gimnazjum w Cieszynie (tzw. Pajta)
przy Placu Kościelnym 2
.

Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią! (Ps.  145,10)

 

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy pragnie wyrazić gorące podziękowania wszystkim tym, którzy przekazali naszej Organizacji Pożytku Publicznego kwotę w wysokości 1% odpisu od podatku za rok 2015. Państwa dar odczytujemy jako chęć finansowego wsparcia naszej działalności, a także jako akceptację naszych wysiłków i wyraz sympatii.