• a1.png

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy zaprasza Członków TE, jego Sympatyków oraz osoby zainteresowane sprawami TE do udziału w

Walnym Zebraniu Sprawozdawczym,

które rozpocznie się

w sobotę 24 marca 2018 r. o godz. 9:00
w budynku Starego Gimnazjum w Cieszynie (tzw. Pajta) przy Placu Kościelnym 2
.

Niech dziękują Ci, Panie, wszystkie dzieła Twoje, a wierni Twoi niech Ci błogosławią! (Ps.  145,10)

 

Zarząd Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. Franciszka Michejdy pragnie wyrazić gorące podziękowania wszystkim tym, którzy przekazali naszej Organizacji Pożytku Publicznego kwotę w wysokości 1% odpisu od podatku za rok 2015. Państwa dar odczytujemy jako chęć finansowego wsparcia naszej działalności, a także jako akceptację naszych wysiłków i wyraz sympatii.