• a1.png

W dniu 19 listopada 2021 r. w Kościele Jezusowym w Cieszynie została zorganizowana uroczystość jubileuszu 140-lecia powstania Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej (TEOL) oraz 30-lecia reaktywacji Towarzystwa Ewangelickiego (obecnie im. ks. Franciszka Michejdy).

W uroczystości wzięli udział uczniowie, nauczyciele, członkowie Towarzystwa Ewangelickiego im. ks. F. Michejdy oraz wiele innych osób, które czują się związani z działalnością naszych placówek edukacyjnych.

W gronie gości znaleźli się przedstawiciele stowarzyszeń prowadzących podobne placówki edukacyjne w Bielsku-Białej i Gliwicach. Był biskup Diecezji Cieszyńskiej – ks. dr Adrian Korczago, Burmistrz Cieszyna – Pani Gabriela Staszkiewicz, Starosta Cieszyński – Pan Mieczysław Szczurek.

Prelekcje wygłosiły prof. dr hab. Ewa Chojecka oraz dr hab. Aniela Różańska, prof. UŚ.

Program artystyczny przygotowały dzieci i młodzież z Przedszkola TE, Szkoły Podstawowej TE oraz Liceum Ogólnokształcącego TE – zaśpiewał Chór SPTE i dzieci z PTE, uczniowie LOTE przygotowali prezentację dotyczącą historii TE, wystąpił zespół muzyczny LOTE przy akompaniamencie Pani Natalii Bukowskiej, zaś zespół teatralny LOTE przedstawił montaż słowny w reżyserii Pani Katarzyny Słupczyńskiej.

Uroczystość została wzbogacona przez utwory organowe w wykonaniu Pana Jean-Claude Hauptmanna oraz pieśń „Za rękę weź mnie Panie” w wykonaniu Pana Piotra Sikory.

Obchodom jubileuszu towarzyszy czasowa wystawa w holu Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego zatytułowana „Ks. Franciszek Michejda prowadził lud do Ziemi Obiecanej”.