• a1.png

30 października 2020 r. przedstawiciele Towarzystwa Ewangelickiego w osobach: prezes TE ks. Marcin Brzóska, dyrektor LOTE Aleksandra Trybuś-Cieślar oraz wicedyrektor LOTE Dagmara Jagucka-Mielke wzięli udział w corocznym Walnym Zgromadzeniu międzynarodowej organizacji iV – International Association for Christian Education, której członkiem Towarzystwo Ewangelickie jest od początku swojej działalności.

Międzynarodowe Stowarzyszenie iV promuje chrześcijańskie szkoły w Europie. Łączy praktyków szkolnych, ekspertów edukacyjnych oraz ułatwia im współpracę i wymianę dobrych praktyk na wszystkich poziomach. Obecnie w skład organizacji wchodzi 20 członków z 12 krajów europejskich.

Od roku 2009 International Association iV ma swoje biuro w Hannowerze przy kancelarii kościoła ewangelickiego w Niemczech i jest kompetentnie zarządzane przez Panią Kerstin Wiechmann, która jest konsultantem w dziale edukacji EKD a także współpracuje z GPEN – Global Pedagogical Network. Prezesem zarządu Stowarzyszenia iV jest Piet Jansen (Holandia) skretarzem Michael Jacobs (Niemcy) a skarbnikiem Bertrand Knobel (Szwajcaria), członkami: Judit Hallgatone (Węgry) oraz Marian Damankos (Słowacja).

Stowarzyszenie opiera się na tradycji protestanckiej, ale już dawno otworzyło się na ekumenizm, zarówno w przyjmowaniu nowych członków, jak i w braterskiej relacji ze stowarzyszeniami katolickiego sektora szkolnego. Na poziomie europejskim opowiada się za troską o edukację oraz współpracuje z innymi organizacjami międzynarodowymi, które uznają znaczenie religii dla wychowania i edukacji.

Niestety tegoroczne spotkanie nie mogło odbyć się w stolicy Łotwy, tak jak uprzednio zaplanowano z powodu panującej pandemii Covid-19. Tym razem Walne Zgromadzenie zamiast spotkać się w Rydze wykorzystało do spotkania narzędzie cyfrowe jakim jest platforma do komunikacji ZOOM.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół, kościołów oraz organizacji wspierających edukację z następujących krajów: Niemcy, Austria, Polska, Holandia, Węgry, Estonia, Słowacja, Szwajcaria, Litwa oraz Łotwa. W trakcie spotkania przyjęto protokół za rok 2019, omówiono raport finansowy, przedstawiono bieżący przegląd budżetu oraz plan finansowy na rok 2021. Wysłuchaliśmy raportu audytorów a zarządowi udzielono absolutorium. Na tegorocznym spotkaniu postanowiono również o przyjęciu do Międzynarodowego Stowarzyszenia iV dwóch nowych członków: reprezentantów szkół z Łotwy oraz Litwy. ( Katolickie Gimnazjum w Rydze oraz Rainbow Way Gimnazjum w Kłajpedzie)

Spotkanie było również cenną możliwością, aby podzielić się refleksją na temat nowych warunków w jakich funkcjonują europejskie szkoły od momentu wybuchu pandemii Covid-19. Omówiono związane z tym wyzwania oraz zmiany zachodzące w edukacji. Zauważono jak ważną rolę w obecnym czasie odgrywają umiejętności cyfrowe oraz równy dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych. Jest to podstawa, aby edukacja mogła być skuteczna i efektywna w nowych realiach. Zwrócono uwagę na trudności w utrzymaniu wszystkich wysokich standardów w nauczaniu.

W spotkaniu wzięła udział także Bianca Kappalhoff , pracownik Instytutu Comeniusa, która będzie kontynuować współpracę ze Stowarzyszeniem iV. W roku 2021 planowane jest kolejne Walne Zgromadzenie, miejmy nadzieję, że tym razem w Rydze i być może w połączeniu z konferencją na temat „Cyfryzacja - wyzwania dla religii i edukacji w szkołach chrześcijańskich”.

Dagmara Jagucka-Mielke